Op 1.5 meter met Social Distancing Sensor

Veilig afstand houden met behulp van Social Distancing Sensor

De Social Distancing Sensor helpt uw bezoekers en medewerkers veilig afstand van elkaar te bewaren zodat uw bedrijf of instelling weer gezond open kan

Een veilige afstand van 1.5 meter houden is niet gemakkelijk, zeker niet wanneer men zich daarnaast probeert te concentreren op een activiteit of werk. Het is belangrijk dat er gehoor wordt gegeven aan de RIVM richtlijnen zodat het Corona-virus geen kans krijgt en we elkaars gezondheid beschermen. De Social Distancing Sensor (SDS) helpt uw bezoekers en medewerkers veilige afstand te bewaren door hen een waarschuwing te geven wanneer hun onderlinge afstand kleiner is dan 1.5 meter.

De Tag

De SDS bestaat uit Tags. De Tag is een kleine sensor die makkelijk draagbaar is met een lanyard of armband om de bovenarm. Deze Tag meet zijn afstand tot elke andere Tag en wanneer de gemeten afstand kleiner is dan 1.5 meter geeft de Tag een licht-, geluid- of trilsignaal, of een combinatie daarvan. SDS werkt op basis van Ultra-Wideband technologie. Het Ultra-Wideband signaal bestaat uit hoogfrequente korte pulsen en interfereert daardoor niet met andere draadloze signalen, hierdoor is het accurater en betrouwbaarder dan andere draadloze protocollen zoals Bluetooth of wifi.

De Tags zijn standalone inzetbaar omdat ze alleen peer2peer communiceren voor het bepalen van de onderlinge afstand. Hierdoor is het systeem direct inzetbaar en hoeft er geen data infrastructuur aangelegd te worden. Daardoor is ook uitbreiding van het systeem, of uitbreiding van de ruimte(s) waar het wordt ingezet, snel en makkelijk te verwezenlijken omdat de Tags niet afhankelijk zijn van een vooraf gelegd netwerk.

Tags koppelen voor samenwerkende medewerkers en gezinnen

Met behulp van pairing modules is het mogelijk Tags te koppelen zodat deze geen signaal geven wanneer een gekoppelde Tag binnen 1.5 meter komt. Op deze manier kunnen medewerkers die veelvuldig samen moeten werken aan de slag zonder dat hun Tags op elkaar reageren. Daarnaast biedt deze functie echtparen en gezinnen de mogelijkheid gezamenlijk op te trekken binnen 1.5 meter van elkaar wat de bezoekers capaciteit vergroot. De pairing modules zijn magnetische plateaus waar men een Tag in kan leggen. Het aantal pairing modules dat nodig is, is gelijk aan het aantal Tags dat met elkaar gekoppeld dient te worden. De pairing modules worden eenvoudig aan elkaar geklikt, door Tags tegelijk in de aaneengeschakelde pairing modules te liggen starten zij automatisch met pairen, na 3 seconden zijn zij gepaird en klaar voor gebruik. Tags ontkoppelen gebeurt automatisch wanneer de Tag wordt uitgeschakeld of aan de lader wordt gehangen.

Uitbreiding

Het Access Point is een antenne die in connectie staat met de Tags en een computer of laptop. Met het Access Point kunnen instellingen van de Tags eenvoudig worden aangepast. Daarnaast registreren de Tags het aantal keer dat zij een signaal hebben afgegeven. Wanneer zij binnen 30 meter van het Access Point komen geven de Tags dit aantal door zodat deze informatie beschikbaar wordt op een desktop of laptop. Deze informatie biedt waardevol inzicht in het effect van genomen maatregelen.

De Tags beschikken over een licht-, geluid- en trilfunctie. Op elke locatie is een ander signaal, of combinatie van signalen, gewenst. In een theater zal men bijvoorbeeld het geluidssignaal liever uitschakelen om het storen van een voorstelling te voorkomen terwijl het geluidssignaal op een bouwplaats an belang is om de aandacht te trekken.  Via het Access Point is het mogelijk om de gewenste signaalvorm te selecteren en in te stellen op de Tags.

 

Stap 1

Bij binnenkomst wordt iedere bezoeker en medewerker voorzien van een Tag

Stap 2

Wanneer de afstand tussen twee Tags kleiner is dan 1.5 meter geven beide een signaal af.

Dit attendeert beide bezoekers erop meer afstand te nemen.

Stap 3

Zodra de afstand weer groter is dan 1.5 meter stopt het signaal.

Bij vertrek wordt de Tag ingeleverd en ontsmet.

Features

Echtparen en gezinnen kunnen gezamenlijk optrekken door de Tags te koppelen

De Tag geeft een tril-, licht- of geluidssignaal wanneer deze binnen 1.5 meter van een andere Tag komt

Features

Doordat SDS niet persoonsgebonden is en geen verbinding maakt met smartphones blijft de drager anoniem

De Tags geven een signaal wanneer deze vergeten worden in te leveren bij vertrek

Met een uitbreiding monitor je het aantal overtredingen, koppel je Tags en stel je het signaal van de Tag in. Allemaal van één applicatie.

De Tag

 

Ultra-Wideband

Het Ultra-Wideband signaal bestaat uit hoogfrequente, korte pulsen en interfereert daardoor niet met andere draadloze signalen zoals wifi en Bluetooth. In vergelijking met oplossingen die over Bluetooth communiceren is Ultra-Wideband betrouwbaarder, sneller en nauwkeuriger. De SDS meet tot op 10 cm nauwkeurig.

Tags koppelen

Met een pairing module kunnen Tags worden gekoppeld. Gekoppelde Tags geven geen signaal wanneer ze binnen 1.5 meter van de andere gekoppelde Tag komen. Bezoekende echtparen en gezinnen kunnen hierdoor gezamenlijk optrekken zonder dat hun Tags op elkaar reageren. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid voor medewerkers om samen te werken in situaties waar 1.5 meter afstand houden niet mogelijk is. Door de Tags te koppelen kunnen zij samenwerken zonder dat de Tag een signaal geeft, maar blijven zij wel op veilige afstand van collega’s die niet noodzakelijk dichtbij hoeven te komen.

Makkelijk draagbaar

De Tag is klein en makkelijk draagbaar. Het is mogelijk de Tag aan een lanyard om de nek te dragen waardoor ze makkelijk aan bezoekers kunnen worden aangereikt, daarnaast kan de lanyard gebrand worden. Voor werkzaamheden waarbij twee vrije handen nodig zijn en het gunstig is de Tag vast aan het lichaam te maken, is het ook mogelijk hem te dragen met een armband om de bovenarm.

Ontsmetten

De Tag is spatwaterdicht zodat deze makkelijk ontsmet kan worden met een vochtige doek. Desinfectiemiddelen kunnen gebruikt worden omdat het materiaal bestand is tegen alcohol. De speciale foam waarvan de Tag gemaakt is, heeft een structuur die opeenhoping van bacteriën en virussen tegengaat.

Batterijduur > 10 uur

Bij een gemiddelde duty-cycle is de batterijduur van de Tag 10 tot 12 uur. De Tags zijn binnen 3 uur weer opgeladen over micro USB.

Het Smart Access Point

 

Uitbreiding

Het Access Point is een uitbreiding op het standalone systeem dat enkel uit Tags bestaat. Het Access Point is een antenne die draadloos in verbinding staat met de Tags en op een centraal punt wordt geplaatst, bijvoorbeeld het uitgifte punt van de Tags of bij de receptie. Via een ethernetkabel wordt het Access Point verbonden met een desktop of laptop waarop de SDS-applicatie is geïnstalleerd.

Inzicht op effect van maatregelen

De Tags slaan op hoe vaak ze een signaal hebben afgegeven. Wanneer de Tag binnen 30 meter van het Access Point komt deelt hij deze informatie zodat deze bekeken kan worden van de aangesloten computer. Deze informatie biedt waardevol inzicht in de effecten van getroffen maatregelen. Als het aantal ‘overtredingen’ laag is kan er zo een goed onderbouwde keuze gemaakt worden om het aantal tegelijk toegestane bezoekers te verhogen.

Signaal keuze

De Tags beschikken over een licht-, geluid- en trilfunctie. In bijvoorbeeld een theater of museum is alleen een trilsignaal vaak voldoende om de bezoeker te waarschuwen meer afstand te nemen. Het licht- en geluidsignaal kunnen dan worden uitgeschakeld om te voorkomen dat een voorstelling of tentoonstelling verstoord wordt. In de applicatie kan ingesteld worden welk signaal, of welke combinatie van signalen, een Tag moet geven wanneer deze binnen 1.5 meter van een andere Tag komt.

Systeem opties

SDS

De sensoren bepalen continue de onderlinge afstand tot elkaar en geven de gebruiker een signaal wanneer de afstand kleiner is dan 1.5 meter.

Systeem opties

+ Smart Access Point

Door middel van een antenne verbinden we de SDS met uw computernetwerk, waardoor u:
1. gewaarschuwd wordt wanneer iemand vetrekt zonder de Tag in te leveren,
2. meerdere Tags kunt koppelen als een familie of partner set,
3. inzicht krijgt in het aantal waargenomen ‘incidenten’ en de batterijstatus van iedere Tag,
4. kunt instellen welk signaal de Tag geeft: Licht, geluid of trillen.

Neem voor meer informatie contact op

Live Tracking

Met het Live Tracking systeem is online- en live monitoring mogelijk. Wanneer een Tag een signaal afgeeft wordt dat direct gedeeld met een antenne en zo zichtbaar gemaakt op een beeldscherm of device. In elke ruimte worden meerdere antennes geïnstalleerd voor optimale dekking.

Neem voor meer informatie contact op

Partners

Rolight Theatertechniek is onze preferred partner voor de stage entertainment markt. Al ruim 35 jaar actief in de entertainment wereld, is Rolight in Nederland marktleider op het gebied van professionele theatertechniek met klanten als theaters, poppodia, pretparken, musea en verhuurders.

Josink Kolkweg 18 | 7545 PR Enschede – 053 432 06 44 – www.rolight.nl

Sentech is de sensor expert van de Benelux. Zij leveren hoogwaardige sensor oplossingen en fungeren als kennis- en R&D-partner voor complexe vraagstukken die niet kunnen worden opgelost met standaard producten.

Looier 5 | 5253 RA Nieuwkuijk – 073 220 00 00 – www.sentech.nl